fbpx

Zwroty i reklamacje

Zwroty

Zgodnie z obowiązującymi przepisami klient dokonujący zakupu na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży i zwrotu towaru bez podania przyczyny i ponoszenia kosztów.

Termin do odstąpienia od umowy sprzedaży towarów wygasa po upływie 14 dni od dnia od otrzymania przesyłki z zamówionym przez Państwa Towarem. Bezpośrednie koszty zwrotu Towaru ponosi Klient.

Instrukcja zwrotu towaru

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży towarów, w terminie do 14 dni od otrzymania przesyłki z zamówionym przez Państwa towarem należy poinformować sprzedawcę o decyzji o odstąpieniu od umowy sprzedaży towarów w drodze jednoznacznego oświadczenia.

Odstąpienie od umowy sprzedaży Towaru może nastąpić m.in. poprzez wypełnienie FORMULARZA ZWROTU dostępnego na stronie internetowej sklepu internetowego Packspot.

Zwrot w sklepie internetowym

Wypełnij FORMULARZ ZWROTU zawierający oświadczenie o odstąpieniu od umowy i prześlij go w paczce z towarem na adres: Jakub Włodarski, ul. Wojskowa 22, 94-259 Łódź. W terminie do 14 dni od dnia, w którym prześlą Państwo oświadczenie oodstąpieniu od umowy sprzedaży towarów i zamiarze zwrócenia zamówionych towarów należy zwrócić towar:
Towar należy zwrócić przesyłając go wraz ze stosownym oświadczeniem o
odstąpieniu od umowy sprzedaży Towaru na niżej podany adres:
Jakub Włodarski
ul. Wojskowa 22
94-259 Łódź.

W miarę możliwości do przesyłki prosimy dołączyć dowód zakupu oraz formularz zwrotu lub jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży Towaru, co znacznie ułatwi proces zwrotu Towaru. Uprzejmie informujemy, że zwracany Towar nie może nosić śladów użytkowania. Zwracany Towar powinien posiadać wszystkie metki. W przypadku wysyłki zwracanego Towaru bardzo prosimy o  dokładne zabezpieczenie paczki, aby nie uległa uszkodzeniu lub zniszczeniu w
transporcie.

Zwrot dokonanych przez Ciebie płatności, w tym kosztów dostarczenia Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Ciebie sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę) zostanie dokonany niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży Towaru.

Zwrot płatności zostanie dokonany przez Sprzedawcę przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jaki został przez Ciebie użyty w pierwotnej transakcji, chyba że w sposób wyraźny zgodzisz się na inny sposób zwrotu. W każdym przypadku nieponiesiesz żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Ciebie do chwili otrzymania z powrotem zwracanego Towaru lub dostarczenia przez Ciebie dowodu odesłania zwracanego Towaru.

Reklamacje

W celu zgłoszenia reklamacji Prosimy postępować zgodnie z poniższymi wskazówkami:
Zgłoszenie reklamacji może nastąpić m.in. poprzez wypełnienie FORMULARZA REKLAMACJI dostępnego na stronie internetowej sklepu internetowego. Prosimy o wydrukowanie i podpisanie wypełnionego formularza reklamacji bądź też oświadczenia o składanej reklamacji. W przypadku braku możliwości wydrukowania bardzo prosimy o przesłanie wypełnionego formularza na adres e-mail:  sklep@packspot.pl. Reklamowany towar wraz z wypełnionym formularzem reklamacji lub oświadczeniem o składanej reklamacji prosimy przesłać na adres:
Jakub Włodarski
ul. Wojskowa 22
94-259 Łódź

Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji Towaru. O wyniku rozpatrzenia reklamacji zostaną Państwo powiadomieni SMS-em lub drogą mailową lub pisemnie. Dla celów usprawnienia procesu reklamacji Klient powinien przekazać Towar Sprzedawcy wraz z formularzem reklamacji/ oświadczeniem o składanej reklamacji. Sprzedawca informuje Państwa o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji Towarów, m.in. poprzez złożenie przez Państwa po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym (wniosek można pobrać na stronie internetowej HTTP://WWW.UOKIK.GOV.PL/DOWNLOAD.PHP?PLIK=6223 ). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: HTTP://WWW.UOKIK.GOV.PL/WAZNE_ADRESY.PHP#FAQ596. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne. W przypadku Klienta będącego konsumentem, chcącego skorzystać z pozasądowego sposobu dochodzenia roszczeń, istnieje dodatkowo możliwość złożenia skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem HTTP://EC.EUROPA.EU/CONSUMERS/ODR/.
Legenda:
* dotyczy Klientów, będących konsumentami

Wpisz frazę i naciśnij Enter, aby wyszukać

Koszyk